CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH VIỆT


Địa chỉ: 2/7 Điện Cao Thế, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0908 589 797
Điện thoại: +84 8 3842 6647   |   Fax: +84 8 3842 6648
Mail: hpecom@gmail.com
Website: https://www.bvtech.vn/